Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.abaftsenses.com

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczenia:

 1. „Sprzedawca”- „Abaft Senses” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Siedlcach 08-110, ulica Sokołowska 35A/U1, zarejestrowana w Ministerstwie Rozwoju oraz w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9591047801, REGON: 386162150, właściciel: Mariusz Nadstawny email: biuro@abaftsenses.com; tel. 695-649-281.
 2. Sklep internetowy- sklep internetowy znajduje się na stronie internetowej www.abaftsenses.com oraz jej podstronach prowadzących sprzedaż hurtową na rzecz podmiotów krajowych  lub zagranicznych oraz sprzedaż detaliczną dla klientów indywidualnych.
 3. Klient- każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży hurtowej towarów oferowanych na stronie sklepu za pośrednictwem platformy internetowej www.abaftsenses.com po zarejestrowaniu się w „sklepie” na  „formularzu hurtowym” pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy  lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, która jest w trakcie składania zamówienia lub klient indywidualny nie prowadzący działalności gospodarczej lub nie prowadzący sprzedaży detalicznej który zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży detalicznej towarów oferowanych na stronie sklepu  za pośrednictwem  platformie internetowej www.abaftsenses.com po zarejestrowaniu się  w „sklepie” w zakładce ”koszyk”  pojęcie to oznacza klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej lub nie prowadzącego sprzedaży detalicznej, która jest w trakcie składania zamówienia.
 4. Formularz kontaktowy- umożliwienie szybkie i sprawne skontaktowanie się podmiotu krajowego lub zagranicznego ze sprzedawcą celem zapytania lub zawarcia umowy kupna towaru za pośrednictwem platformy internetowej w cenach hurtowych.
 5. Koszyk- umożliwienie szybkie i sprawne skontaktowanie się  klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej lub nie prowadzącego sprzedaży detalicznej ze sprzedawcą celem zapytania lub zawarcia umowy kupna towaru za pośrednictwem platformy internetowej w cenach detalicznych
 6. Towar- produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności  rodzaj  i liczbę towaru z otrzymanym potwierdzeniem posiadanego towaru dla danego zamówienia.
 8. Potwierdzenie– wysłanie informacji zwrotnej klientowi drogą elektroniczną lub telefoniczną od sprzedającego o zabezpieczeniu towaru po przez wpisanie numeru zamówienia licząc od kolejnego dnia roboczego od otrzymanej informacji przez klienta w okresie dwóch dni roboczych.
 9. Sprzedaż– umowa sprzedaży hurtowej lub detalicznej towarów  oferowanych  w sklepie na zasadach określonych w niniejszym „Regulaminie” oraz na stronie internetowej www.abaftsenses.com zawarta po między Sprzedawcą  a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu po dokonaniu przelewu wpłaty na konto bankowe za zamówiony towar lub opłacenie za pomocą karty płatniczej na terenie sklepu.
 10. Odbiór towaru– odebranie w godzinach określonych na stronie internetowej towaru na terenie sklepu stacjonarnego,  zamówionego poprzez platformę internetową www.abaftsenses.com  lub w terminie umówionym ze sprzedawcą nie dłuższym niż pięć dni roboczych od zamówionego i opłaconego towaru.
 11. Dostawa– nadanie paczki z towarem zakupionym w sklepie internetowym Abaft Senses przez Klienta w związku z przekazanymi środkami pieniężnymi drogą elektroniczną Sprzedawcy, upoważnia na rzecz Kupującego wykonania za pomocą firmy tj.; Poczta Polska, InPost lub DPD wysyłki pod wskazany adres określony w umowie zakupionego towaru na rzecz Klienta bez dodatkowych zobowiązań za pośrednictwem kuriera lub odbioru w wybranym przez siebie  punkcie jeżeli sprzedawca taką usługą dysponuje.
 12. Cena- informacja za jaką kwotę może zakupić produkt klient indywidualny nie prowadzący działalności gospodarczej ani sprzedaży detalicznej na stronie platformy internetowej www.abaftsenses.com
 13. Promocja- na stronie platformy internetowej www.abaftsenses.com dotyczy klientów indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej ani sprzedaży detalicznej.
 14. Rejestracja- podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia i wykonania umowy oraz wysłania stosownej dla danej transakcji dokumentacji.
 15. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.abaftsenses.com. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej w serwisu www.abaftsenses.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 16. Zastrzeżenia:
 17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną poinformowani.
 18. Postanowienia ogólne.
 19. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności:
 20. Zasady dokonywania rejestracji korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 21. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 22. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
 23. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 24. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone z złotych  polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu sklepu, ceny towarów , przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne dla klientów indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczych związanych ze sprzedażą detaliczną. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. Sklep zastrzega sobie wydawanie tylko klientom detalicznym paragon zakupu.
 25. Ceny towarów dla poszczególnych podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą są ustalane indywidualnie ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. Każdy formularz nadesłany jest weryfikowany pod kontem składania prawdziwych danych w GUS oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej i telekomunikacyjnej. Ustalenie warunków sprzedaży stanowi tajemnicę pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 26. Do prawidłowego korzystania ze sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej. Pliki cookie służą do utrzymywania sesji Klienta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookie zawarte są w postanowieniach Polityki.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze sprzedawcą umowę powinna zaakceptować zgody występujące na stronie www.abaftsenses.com i wypełnić formularz kontaktowy celem realizacji zamówienia.
 2. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w sklepie niezbędne jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku:
 4. Podania w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 5. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a szczególności dóbr innych klientów sklepu internetowego,
 6. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonywać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazów komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach  Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie  do stopnia zagrożenia  bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środku służące zapobieganiu  pozyskiwania  i modyfikacji  przez osoby nieuprawnione  danych osobowych  przesyłanych w intrenecie.
 9. Klient zobowiązany w szczególności do:
  1. Niedostarczania  i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treść propagująca przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania , w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania  lub urządzeń,
  3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie  w ramach Sklepu internetowego niezamówienia informacji handlowej (spam),
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
  5. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży.

 • Dostawa i płatność.
 • Dostawa i płatność.
 • Abaft Senses sprzedaje drogą internetową na swojej platformie internetowej tylko przedmioty, które posiada w swoich magazynach zabezpieczone do sprzedaży elektronicznej.
 • Abaft Senses umożliwia Klientowi sposób dostawy towaru: za pośrednictwem firm takich jak:  InPost do 20 kg, Poczta Polska do 20 kg, DPD do 20 kg- wykonujących usługi dostawy przesyłek określonych w zakładce sklepu i zgodnie z podpisanymi umowami handlowymi lub przy odbiorze osobisty w sklepie.
 • Abaft Senses umożliwia dostarczeniu towaru na terenie Unii Europejskiej do 10 kg za pośrednictwem Kurier DPD z godnie z cennikiem dostawcy.
 • Dostawa przesyłki do odbiorcy na terenie Unii Europejskiej odbywa się do 7 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki od nadawcy z Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Upoważniony przedstawiciel Abaft Senses telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail uzgadnia z klientem w przypadku awarii systemu spowodowanymi nieokreślonymi zdarzeniami nie związanymi z winy sprzedawcy, sposób dostawy, sposobie płatności na konto Abaft Senses.
 • Po wydaniu towaru na terenie sklepu zamówionego drogą elektroniczną Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. W przypadku zgodności zamówienia na terenie sklepu osoba upoważniona do odbioru produktu kwituje własnoręcznym podpisem odbiór towaru.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki złożyć stosowny dokument reklamacyjny na stronie InPost, Poczta Polska, DPD lub żądać wypełnienia protokołu reklamacyjnego przez kuriera i poinformować Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną
 • Dostawa (wysyłka) odbywa się po zaksięgowania wpłaty  na koncie firmy do 3 dni roboczych.
 • Przybliżony czas dostawy przez InPost, Pocztę Polską, DPD wykonywane są do 3 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od momentu odebrania przesyłki od nadawcy.
 • Okres urlopowy jest ogłaszany przy każdym asortymencie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
 • Dostawa |(wysyłka)  w czasie określonego przez Abaft Senses urlopu wypoczynkowego odbywa się w pierwszym dniu po zakończonym urlopie wypoczynkowym.
 • Dostawa towaru (wysyłka) odbywa się do dwóch dni przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego( jeżeli została zaksięgowana opłata zakupu), po tym okresie wysyłka odbywa się w pierwszym dniu po urlopie.
 • Dokonanie opłaty za towar i usługę można dokonać przelewem na numer rachunku w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski   Oddział 1 w Siedlcach  ul. Józefa Piłsudzkiego 74 08-110 Siedlce, 58 1020 4476 0000 8002 0431 6337 z podaniem numeru transakcji którą otrzymuje klient na pocztę e-mail po zatwierdzeniu koszyk lub:
 • Przelew za pośrednictwem operatora Przelew 24 na konto Abaft Senses.
 • Przelew za pośrednictwem operatora PayPal. Business na konto Abaft Senses.
 • Zamówienie lub rezerwacja towaru jest przetrzymywana do 48 godzin wyłączając dni wolne i święta w przypadku nieopłaconych przesyłek max 6 rzeczy w koszyku.
 • Odbiór osobisty nie może być dłuższy niż 48 godzin od dokonania rezerwacji drogą elektroniczną licząc tylko dni robocze.
 • Reklamacje dotyczące towarów.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru-rachunek sprzedaży dołączany do przesyłki.
 • Sprzedawca zastrzega sobie, że produkt zwracany nie był specjalnie uszkodzony przez nabywcę, wymięty, miał przyczepioną metkę z kodem kreskowym, produkt nie posiada oznak noszenia, śladów pudru, usuwania plam które zostały uczynione z winy klienta, nie ma zapachu papierosów i perfum itp.
 • Zwrot towaru w przypadku niezgodności lub wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych związanych z winy sprzedawcy, przesyłka jest wysyłana na koszt sprzedawcy po uprzednim poinformowaniu.
 • Zwrot towaru do Abaft Senses w związku z rozmyśleniem się nabywcy odbywa się po uzgodnieniu ze sprzedawcą drogą elektroniczną email: biuro@abaftsenses.com lub telefonicznie +48695649281 wraz dowodem zakupu  tylko na koszt nabywcy wraz z oświadczeniem zwrotu drogą pisemną z towarem lub drogą elektroniczną z wpisaniem numeru dowodu zakupu lup rzelewu na rzez Abaft Senses.
 • Abaft Senses zastrzega sobie, w przypadku wysłania towaru za pobraniem do Abaft Senses, sklep nie odbierze przesyłki.
 • Abaft Senses zastrzega sobie w przypadku zwrotu zniszczonego towaru, z oznakami używania lub zapachu wyrobów tytoniowych nie będącego z winy dostawcy lub winy Sprzedającego pobierze w ramach rekompensaty od 30% do 90% wartości ceny sprzedanego towaru wliczając VAT.
 • Abaft Senses w przypadku zwrotu zakupionego towaru dokonuje wpłaty na rzecz kupującego (zwracającego) kwotę pieniędzy tylko za zwrócony towar zgodnie z określonym regulaminem, pomijając wykonanie usługi na rzecz kupującego (zwracającego) opłaconej wysyłki towaru za pośrednictwem firm określonych w niniejszym regulaminie.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera  i wnieść kurierowi zastrzeżenie odnośnie dostarczonego towaru oraz w ciągu 6 godzin poinformować sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania odpowiedniej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości  nie obciążają sklepu.
 • Sprzedawca informuje, że każdy towar wysyłany jest starannie sprawdzony i zapakowany w taki sposób żeby nie uległ zniszczeniu.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów może składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany powyżej lub mailowo na następujący adres: biuro@abaftsenses.com
 • W reklamacji należy podać: numer zamówienia, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez sprzedawcę, a gdy to nie było możliwe, do poinformowania w tym  okresie  Klienta , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany  w karcie gwarancyjnej . Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.
 • Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych z winy Sprzedającego, a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Prawo odstąpienia od umowy.

Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy – Jeżeli Sprzedawca nie poinformowałby konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od upływu terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  •  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość;
  •  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  •  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Sprzedawcę w przypadku mając na myśli Abaft Senses uważa za poinformowanie kupującego dalej mówiąc Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem strony internetowej, akceptującego przez zaznaczenie w miejscu zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego.

UWAGA!

Sprzedawca zastrzega sobie, że produkt zwracany nie był wymięty miał przyczepioną metkę z kodem kreskowym, produkt nie posiada oznak noszenia, śladów pudru, usuwania plam które zostały uczynione z winy klienta, nie ma zapachu papierosów i perfum itp. Starannie był zapakowany w taki lub podobny sposób, w jakim został wysłany przez sprzedawcę.