Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: abaftsenses.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Mariusz Nadstawny ul. Sokołowska 35A/U1, 08-110 Siedlce.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@abaftsenses.com
 4. Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Obsługi zapytań przez formularz
  2. Subskrypcji newslettera Sklepu
  3. Prezentacja oferty lub informacji

6) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób

 1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie(tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzieki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operatora regularnie wykonywane są kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komputerów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany(technicznie utrzymywany)na serwera operatora: NETMARK

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotycz to takich grup odbiorców:
 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firma obsługująca mailingi,
 • firma obsługująca komunikaty sms,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • firmami księgującymi i wystawiającymi imienne dokumenty zakupu i sprzedaży,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki tj: PKO BP S.A.
 • operatorzy płatności tj.; Przelewy 24, PayPal, PKO BP S.A.
 • organy publiczne.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami(np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo doz łożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt(1-3) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenia czasu, adres IP).
 3. Serwis w niektórych wypadkach może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usługi itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowania użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7 Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statyczną ruchu na stronie poprzez Google Analitics (Google Inc. Z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowaniu przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka (Meta). Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. Z siedzibą w Usa) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działania Serwisu w odniesieniu do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Subskrypcja newslettera Sklepu

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do założenia konta lub złożenia zamówienia.

W przypadku subskrypcji newslettera sklepu oraz wyrażenia zgody na jeso otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie ; imienia, tytułu Pan/Pani, płci oraz adresu e-mail, na które przesyłane będą informacje handlowe od sklepu, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda art. 6 ust. 1 a RODO w jakimcelu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep przetwarza Państwa dane osobowe). Jednocześnie wskazujemy, iż wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera stanowi jesdnocześnię zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z brzmieniem art. 172 ust. 1 w zw. Z art. 174 ustawy prawo telekomunikacyjne.

9.Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) stanowią dane informacyjne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu(po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” plilki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa )zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umozliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. Z siedziba w USA), Facebook(Facebook Inc. Z siedzibą w USA), Twitter(Twitter Inc. Z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. Z siedzibą w USA).
  10. Zarzadzanie plikami cookies-jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrom
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone